การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 เปิดรับสมัครสอบเข้าปฏิบัติงาน หลาย อัตรา

1

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 เปิดรับสมัครสอบเข้าปฏิบัติงาน จำนวน 37 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 25 – 27 กรกฎาคม 2559

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคใต้) จังหวัดยะลา เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
1. ลูกจ้างช่าง จำนวน 9 อัตรา
2. ลูกจ้างช่าง (แก้ไฟฟ้าขัดข้อง) จำนวน 21 อัตรา
3. ลูกจ้างบัญชี จำนวน 3 อัตรา
4. ลูกจ้างบันทึกข้อมูล จำนวน 4 อัตรา

การรับสมัครสอบ
เปิดรับสมัครในวันที่ 25 – 27 กรกฎาคม 2559 สถานที่รับสมัคร แผนกบุคคลและสวัสดิการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคใต้) จังหวัดยะลา

รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ