เปิดสอบครูผู้ช่วย ปี 2559 ข่าวการเปิดรับสมัครสอบครูผู้ช่วยล่าสุด

1

การ เปิดสอบครูผู้ช่วย ประจำปี 2559
จะดำเนินการประกาศรับสมัครสอบภายในเดือน กรกฎาคม 2559
เปิดรับสมัครสอบเดือน สิงหาคม 2559
สอบประมาณต้นเดือน กันยายน 2559
ประกาศผลสอบภายในวันที่ 15 กันยายน 2559
เพื่อให้บรรจุครูได้ทันเดือน ตุลาคม 2559

ส่วนการสอบในปี 2560 จะเป็นไปตามกรอบเวลาใหม่ โดยจะสอบเร็วขึ้นกว่าเดิมและจะยึดตามกรอบเวลานี้เป็นหลักในปีต่อๆไป ส่วนวิธีการสอบในอนาคตจะพัฒนาไปสู่การสอบจากส่วนกลาง