วุฒิม.3 ด่วนเลย กรมประมงเปิดสอบพนักงานราชการ วุฒิ ม.3/ม.6/ปวช./ป.ตรี จำนวน 9 อัตรา เงินเดือน 10,430-18,000 บาท (ขึ้นกับคุณวุฒิ) เปิดรับสมัคร11-29ก.ค.59

กรมประมง เปิดสอบพนักงานราชการ 9 อัตรา วุฒิ ม.3/ม.6/ปวช./ป.ตรี หลายพื้นที่ รายละเอียดดังนี้

15

 

1. เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 อัตรา
ปฏิบัติงานที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสตูล สำนักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง (กองวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง)
เงินเดือน 11,280 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ปวช. หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ตามผลการรับรองของ ก.พ. ในสาขาวิชาพณิชยการ

ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสตูล สำนักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง (กองวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง) อ.ละงู จ.สตูล ตั้งแต่วันที่ 11-22 ก.ค.59 ในวันและเวลาราชการ
คลิกที่นี่หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดเพิ่มเติม (ประมงสตูล)

2. เจ้าหน้าที่ประมง 1 อัตรา
ปฏิบัติงานที่ ศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์พันธุ์ปู ป่าทุ่งทะเล อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สำนักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง (กองวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง)
เงินเดือน 11,280 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ปวช. หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันตามผลการรับรองของ ก.พ. ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สาขาวิชาแปรรูปสัตว์น้ำ สาขาวิชาประมงทะเล

ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์พันธุ์ปู ป่าทุ่งทะเล อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สำนักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง (กองวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง) อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ตั้งแต่วันที่ 21-29 ก.ค.59 ในวันและเวลาราชการ
คลิกที่นี่หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดเพิ่มเติม (ป่าทุ่งทะเล)

3. ช่างเครื่องยนต์ 1 อัตรา
ปฏิบัติงานที่ สำนักวิจัยและพัฒนาประมงทะเล (กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล)
เงินเดือน 11,280 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ปวช. หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันตามผลการรับรองของ ก.พ. ในสาขาวิชาเครื่องกล

ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักวิจัยและพัฒนาประมงทะเล (กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล) ตั้งแต่วันที่ 12-25 ก.ค.59 ในวันและเวลาราชการ
คลิกที่นี่หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดเพิ่มเติม (ประมงทะเล)

4. ช่างไฟฟ้า 1 อัตรา
ปฏิบัติงานที่ ศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์พันธุ์ปู ป่าทุ่งทะเล อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สำนักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง (กองวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง)
เงินเดือน 11,280 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ปวช. หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันตามผลการรับรองของ ก.พ. ในสาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์พันธุ์ปู ป่าทุ่งทะเล อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สำนักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง (กองวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง) อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ตั้งแต่วันที่ 11-22 ก.ค.59 ในวันและเวลาราชการ
คลิกที่นี่หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดเพิ่มเติม (ป่าทุ่งทะเล)

5. นักวิชาการประมง 2 อัตรา
ปฏิบัติงานที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสตูล สำนักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง (กองวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง)
เงินเดือน 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ป.ตรี หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ตามผลการรับรองของ ก.พ. ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางการประมง ทางการจัดการประมง ทางชีววิทยาประมง ทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ทางวิทยาศาสตร์การประมง ทางประมงน้ำจืด ทางวิทยาศาสตร์ทางทะเล สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางเคมี ทางวิทยาศาสตร์ทางทะเล ทางวาริชศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางชีววิทยา ทางวิทยาศาสตร์ทางทะเล ทางสัตววิทยา ทางพันธุศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ทางเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรและชายฝั่ง สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ทางการประมง ทางเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ

ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสตูล สำนักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง (กองวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง) อ.ละงู จ.สตูล ตั้งแต่วันที่ 11-22 ก.ค.59 ในวันและเวลาราชการ
คลิกที่นี่หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดเพิ่มเติม (นักวิชาการประมงสตูล)

6. นักวิชาการประมง 1 อัตรา
ปฏิบัติงานที่ สำนักงานประมงจังหวัดแม่ฮ่องสอน
เงินเดือน 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ป.ตรี หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ตามผลการรับรองของ ก.พ. ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางการประมง ทางการจัดการประมง ทางชีววิทยาประมง ทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ทางวิทยาศาสตร์การประมง ทางประมงน้ำจืด ทางวิทยาศาสตร์ทางทะเล สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางเคมี ทางวิทยาศาสตร์ทางทะเล ทางวาริชศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางชีววิทยา ทางวิทยาศาสตร์ทางทะเล ทางสัตววิทยา ทางพันธุศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ทางเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรและชายฝั่ง สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ทางการประมง ทางเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ

ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานประมงจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตั้งแต่วันที่ 21-29 ก.ค.59ในวันและเวลาราชการ
คลิกที่นี่หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดเพิ่มเติม (นักวิชาการประมงแม่ฮ่องสอน)

7. พนักงานผู้ช่วยประมง 1 อัตรา
ปฏิบัติงานที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสตูล สำนักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง (กองวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง)
เงินเดือน 10,430 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ม.3/ม.6
ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสตูล สำนักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง (กองวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง) ตั้งแต่วันที่ 11-22 ก.ค.59 ในวันและเวลาราชการ
คลิกที่นี่หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดเพิ่มเติม (พนักงานผู้ช่วยประมงสตูล)

8. พนักงานผู้ช่วยประมง 1 อัตรา
ปฏิบัติงานที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสระแก้ว สำนักวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสระแก้ว
เงินเดือน 10,430 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ม.3/ม.6
ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสระแก้ว สำนักวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสระแก้ว ตั้งแต่วันที่ 21-29 ก.ค.59 ในวันและเวลาราชการ
คลิกที่นี่หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดเพิ่มเติม (พนักงานผู้ช่วยประมงสระแก้ว)

ที่มา:thaijobsgov