ชีวิตไม่สิ้น อย่าได้สิ้นความหวัง!! กฤษฎา รากแก่น ชีวิตเปลี่ยนได้ เรื่องจริงที่อยากให้ทุกคนได้ดู

1


ชีวิตไม่สิ้น อย่าได้สิ้นความหวัง!! กฤษฎา รากแก่น ชีวิตเปลี่ยนได้  เรื่องจริงที่อยากให้ทุกคนได้ดู เรื่องราวที่ดูแล้วจะทำให้คุณเกิดแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตอย่างแน่นอน
กฤษฏา รากแก่น ชายหนุ่มวัย 30 ต้น ๆ เป็นชาวอำเภอเขื่องใน จ. อุบลราชธานี พื้นฐานครอบครัวประกอบอาชีพรับเหมาก่อสร้าง ตั้งแต่จำความได้ครอบครัวเขาก็ต้องเดินทางเร่ร่อนไปทำก่อสร้างตามเมืองใหญ่ ๆ ไม่เว้นแม้แต่ในกรุงเทพ เมื่อเรียนจบ ปวช.3 เขาก็ออกมาทำงานในโรงงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ทำงานกินเงินเดือนหาเลี้ยงครอบครัว ต่อมาก็ออกมาทำก่อสร้างกับภรรยา ระหว่างที่กำลังทำงานรับจ้างอยู่ในเมือง ในใจเขาก็ร่ำร้องที่จะกลับไปใช้ชีวิตที่บ้านนอกทำไร่ทำนาอยู่ตลอดเวลา แต่ด้วยพื้นฐานครอบครัวตัวเองที่ทำงานรับจ้างมาตลอดไม่มีที่ดินเป็นของตัวเอง เขาก็ได้แต่รอ..แต่ไม่เคยเลิกหวัง วันหนึ่งกฤษฎาได้ดูรายการโทรทัศน์รายการหนึ่งและได้ฟังพระราชดำรัสของในหลวงท่านเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงทำไร่นาสวนผสม ทำให้เขาเกิดกำลังใจและตามมุ่งมั่นจะมีวิถีชีวิตตามแนวพระราชดำริอย่างแรงกล้า เขาจึงตัดสินใจละทิ้งสังคมเมืองที่ต้องหาเช้ากินค่ำเป็นลูกจ้างรายวัน จูงมือครอบครัวออกมาจากวงจรการเป็นกรรมกรก่อสร้างมุ่งหน้าสู่วิถีดั้งเดิมของบรรพบุรุษคือการเป็นชาวนา โดยที่ตัวเองไม่มีต้นทุนชีวิตเลยสักอย่าง ทั้งความรู้เรื่องการทำเกษตร และที่ดินทำกินหรือเงินทุนและที่สำคัญคือ… เขาต้องอดทนต่อคำปรามาสจากพ่อแม่ที่ไม่เห็นด้วยกับแนวทางชีวิตที่เขาเลือก เมื่อเขาพาครอบครัวกลับมาบ้านนอก พ่อของภรรยาก็แบ่งที่นาให้ 3 ไร่ ซึ่งเป็นพื้นที่แห้งแล้งเป็นทรายไม่สามารถกักเก็บน้ำได้เขาเริ่มต้นทำเกษตรโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เขาทดลองปลูกพืชผักตามหนังสือหรือคำแนะนำแต่ก็ต้องเจอกับความล้มเหลวครั้งแล้วครั้งเล่านับร้อยครั้งพันครั้ง ก็ยังไม่ประสบผลสำเร็จ สาเหตุสำคัญเพราะเขาไม่มีทุนทรัพย์จะมีก็เพียงแรงกายแรงใจเท่านั้น ระหว่างที่ฝันยังไม่เป็นจริงเขาก็ต้องหารายได้โดยการรับจ้างทำก่อสร้างบ้างก็ออกเก็บของเก่าสลับกันไปเพราะลูกเมียก็ต้องกินต้องใช้ ผู้คนในหมู่บ้านรวมทั้งครอบครัวภรรยาต่างก็ไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่เขาทำพากันดูถูกและหัวเราะกับความคิดของเขา แต่อุปสรรคต่างๆ ก็ไม่สามารถบั่นทอนความมุ่งมั่นของเขาได้แม้แต่น้อย ในกลับกันอุปสรรคเหล่านั้นกลับสร้างพลังให้เขามุ่งมั่นเดินตามความฝันของตัวเองอย่างไม่ย่อท้อ แล้ววันหนึ่งเขาได้มีโอกาสดูรายการคนค้นฅน ตอน อรหันต์ชาวนา ซึ่งเป็นการทำนาแบบผสมผสาน ทำให้เขาเกิดความศรัทธาอย่างแรงกล้าจึงเดินทางมาบ้านพี่แหลมที่อำเภอกุดชุมจังหวัดยโสธร ฝากตัวเป็นศิษย์เรียนรู้การทำเกษตร ทำนา ปลูกผัก เลี้ยงปลา เลี้ยงกบ และเพาะเห็ด วันที่เขาเรียนจบพี่แหลมได้มอบขอนไม้เห็ดให้เป็นของขวัญ กฤษฏาเดินทางกลับบ้านพร้อมกับขอนเห็ดในมือและหัวใจที่เปี่ยมไปด้วยความหวังที่จะสร้างอนาคตของครอบครัวและจะดำเนินชีวิตตามแนวพระราชดำรัสของในหลวงท่าน อย่างที่เขาได้ตั้งปณิธานไว้ว่า “ชั่วชีวิตนี้จะไม่ยอมแพ้เขาจะพลิกฟื้นผืนดินที่แห้งแล้งจำนวน 3 ไร่ นี้ ให้กลายเป็นพื้นที่เขียวชอุ่ม”

กฤษฎา รากแก่น ชีวิตเปลี่ยนได้ ตอนที่1

กฤษฎา รากแก่น ชีวิตเปลี่ยนได้ ตอนที่2