ลองดูน้ำใจ!! ระหว่างคนจน คนรวย คิดว่าสังคมเป็นแบบนี้จริงใหม?

 

1

ในสังคมปัจจุบัน ยุคที่ทุกคนแกร่งแย่งแข่งขัน จนลืมไปหรือไม่ว่า
มนุษย์เราเป็นสัตว์สังคมประเภทหนื่ง ที่อาศัย อยู่ร่วมกัน ไม่ใช่อยู่แบบตัวใครตัวมัน

ที่มา:youtube